Ydelser

Vi har stor erfaring med at hjælpe danske og udenlandske topledere med at udvikle deres kommunikation gennem praktisk træning, executive coaching, thought leadership programmer, planer og værktøjer. Desuden har vi stor erfaring med at hjælpe rådgivere af topledere til at blive endnu bedre rådgivere gennem faglig og personlig udvikling samt ved at levere konkrete konsulentydelser.​

Personlig og faglig udvikling

Vi rådgiver toplederen om hans eller hendes professionelle kommunikation. Der er tale om individuelt tilpassede rådgivnings- eller træningsforløb, som vi i de fleste tilfælde udvikler i samarbejde med toplederens interne rådgiver (kommunikationschef mv.).

Vi støtter rådgiverens personlige og faglige udvikling, så han eller hun kan blive en endnu bedre rådgiver for toplederen. Det er individuelt tilpassede forløb eller et proven concept som enten Executive Coaching eller Individuel Ledelsesudvikling for Kommunikationschefer.

Hent vores brochurer og bliv klogere på executive coaching og individuel ledelsesrådgivning.

Faglig inspiration (individuel)

Rådgivere af topledere arbejder i et fortroligt rum og kan derfor opleve at stå alene med opgaven i deres organisation. Vi har derfor udviklet Forum for Toplederkommunikation, hvor seks til otte erfarne rådgivere fra ikke-konkurrerende organisationer mødes i et struktureret udviklingsforløb med fire halvdags workshops for at dele erfaringer og best practices. Forløbet starter med en omfattende personlighedstest, en individuel tilbagemelding og en skriftlig rapport. 

Vi har i 2019 åbent for tilmelding til tredje hold af Forum for Toplederkommunikation. Tilmeld dig her.​

Faglig inspiration (team/afdeling)

Vi har ud over en omfattende praktisk erfaring med toplederkommunikation desuden indsigt i best practicegennem analyser og vores deltagelse i et aktuelt forskningsprojekt om toplederkommunikation med Københavns Universitet.

Vi kan gennemføre workshops med teams eller afdelinger, der gerne vil have inspiration ude fra til selv at udvikle programmer, planer og værktøjer i deres egen organisation. Det kan være et individuelt tilpasset forløb, men oftest bliver vi brugt til at give et inspirationsoplæg på en time inkl. en diskussion med deltagerne eller til at gennemføre en halvdags workshop.

Strategi og plan

I lyset af hvor vigtig toplederkommunikation er i de fleste organisationer, giver det god mening for både topleder og rådgiver at have en enkel strategi eller en plan for arbejdet.

Vi kan rådgive om, hvordan man udvikler en strategi eller en plan for toplederkommunikation, der passer til jeres organisation, og hvordan I bedst kan koble toplederkommunikation til den øvrige lederkommunikation og interne kommunikation. Vi trækker i vores rådgivning på vores praktiske erfaringer med toplederkommunikation i store organisationer. 

Vi kan også facilitere en struktureret strategiudviklingsproces for et team eller en afdeling.

Analyse

Vi hjælper topledelsen og toplederens rådgiver med at analysere den nuværende ledelseskommunikation. Det kan være i form af en meta-analyse af allerede eksisterende analyser (medarbejdertilfredshedsanalyser, omdømmeanalyser mv.) eller ved at gennemføre nye analyser.

Akademi (individuelt eller team/afdeling)

Vi tilbyder en længerevarende videreuddannelse i toplederkommunikation af en enkelt rådgiver, et team eller en afdeling. Et sådant akademi i en organisation kan bestå af en blanding af undervisning, workshops, praktisk træning, hjemmeopgaver og vejledning. Vi trækker på vores erfaring med at undervise på videregående uddannelser og med at træne ledere. 

Vil du vide mere?

Tel.: 22 65 52 51

Tel.: 29 40 70 16

Kontakt Kristian Eiberg eller Anders Monrad Rendtorff, hvis du er interesseret i at høre mere om vores ydelser.

RelationsPeople

En del af PeopleGroup

Vester Farimagsgade 41

DK 1606 København V

Telefon +45/7221 5100

info@relationspeople.dk